ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561