ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตามลิ้งค์นี้ –>> เปลี่ยนแปลงห้องสอบ ข้อเขียน บค.