ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก สำนักกรรมการผู้จัดการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอก สำนักกรรมการผู้จัดการ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์ สก.