ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ตามลิ้งค์นี้ครับ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล