ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ตามลิ้งค์นี้ครับ  –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ศูนย์ป้องกันการทุจริต