ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ครับ –> ประกาศรายชื่อ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ