ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล