ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศม 09-63