ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) –> ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ฝ่าย ตท 08-63