ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตท 3-63