ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กส2-63