ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญจ้าง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญจ้าง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนฝ่าย กส