ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพส.

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนฝ่าย พส