ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลส. 11.62