ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน บอ. 11.62