ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปอ. 11.62