ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พบ. 10.62