ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วว. 10.62