ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สส. 10.62