ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ตามลิ้งค์นี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พบ. 8.62.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สส. 8.62.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พส. 8.62.