ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ