ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) –> ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พบ 09-63