ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พบ 3-63