ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-1 (1)