ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-1