ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญจ้าง ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตามลิ้งค์ นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สอ. 7.62