ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตามลิ้งค์นี้ –>> ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บค. 6.62