ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)

ตามลิ้งค์นี้ –>> เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน บค 5.62