ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ