ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ๋