ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง