ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลส. 12.62