ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บช 11.62