ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนระบบสารสนเทศ

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคระาห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนระบบสารสนเทศ