ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปท. 9.62