ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก สก 8.62