ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายสือสารองค์กร

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายสือสารองค์กร

ตามลิ้งค์นี้ –>  ประกาศรายชื่อไม่มีผู้ผ่าน สอ. 7.62