ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตามลิ้งค์นี้ –>  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก บค. 6.62.