ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน  ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บง. 5.62