ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน และ ลูกจ้างธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง ที่เปิดรับตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

1. พนักงาน ฝ่าย ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ลูกจ้างธนาคาร ฝ่าย ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ