ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายบริหารการเงิน-พนักงานการเงินอาวุโส