ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก_ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ_2-63