ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล