ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)  –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ