ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ