ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ส่วนบริหารเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ส่วนบริหารเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายบริหารการเงิน