ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ_พนักงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ