ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน/พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน/พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับบุคคลภายนอกพส