ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ตามลิ้งค์นี้ –> ปรกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ลส. 11.62