ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์

ตามลิ้งค์นี้ –> ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บอ. 10.62